Brev fra NKK til kommunene

Norsk Kennel Klub har sendt brev til enkelte av kommunene som vi mener har båndtvangsbestemmelser som er i strid med lovverket.

 

Brevene er sendt for å opplyse kommunene om at båndtvangsforskriften ikke er i henhold til det hundeloven tillater. NKK håper kommunene raskt anerkjenner problemet og foretar endringer i regelverket, slik at båndtvangsbestemmelsene blir i tråd med lovverket.

Brevene finner du under Dokumenter.

 

Våre samarbeidspartnere: