Stilling ledig Saksbehandler/plassjef

Hund på utstilling
Foto: Cilje H A Moe

Vi søker ny medarbeider til å ivareta rollen som teknisk plassjef på utstillinger som arrangeres av NKK sentralt, samt bistå NKKs klubber og forbund i forbindelse med arrangementer

 
NKK har det overordnede ansvaret for hundeavl og hunderaser i Norge. Vårt formål omfatter blant annet å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og utvikling av den enkelte hunderase. Vi jobber mot politiske myndigheter for å ivareta hunders rettigheter, muligheter og velferd i samfunnet.
 
Stillingen er organisatorisk tilknyttet Aktivitetsavdelingen som har ansvar knyttet til aktivitetsområdene og de rundt 50 forskjellige prøve- og aktivitetskategoriene som hunder kan delta i. Mer enn 300 000 deltar på utstilling, prøver og andre offisielle aktivitetskonkurranser hvert år. Mange av prøvene er vesentlig i raseklubbers og oppdretteres avlsarbeid for å ivareta hundenes bruksegenskaper og naturlige egenskaper.
 
Avdelingen er sekretariat for- og samarbeider med NKKs fagorganer og -komiteer og arbeider også med regelverkrevisjoner, utdanning av dommere og annet personell. Avdelingen har produksjonsrettede oppgaver knyttet til NKKs internasjonale utstillinger, de forskjellige prøvetypene og aktiviteter samt championater. NKK yter brukerstøtte og kundeservice til medlemsklubber og forbund og deres medlemmer.

 

Arbeidsoppgaver:

I stillingen får du oppgaver innenfor administrasjonens ansvarsområder. Brukerstøtte til arrangører knyttet til aktiviteter og trykking av regelverk og papirer til arrangementene utgjør pt. en stor del av arbeidsoppgavene, men vil endres noe over tid ved utvidede elektroniske tjenester. NKK har egen nettbutikk og saksbehandler har ansvar rundt organisering av lager og mottak av varer.
 
NKK sentralt avholder og/eller bidrar til gjennomføring av ca. 10-12 internasjonale og nordiske utstillinger årlig. Den som tilsettes vil ha en sentral rolle i den tekniske planleggingen og gjennomføringen av mange av disse arrangementene.
 

Om deg:

Vi søker deg som har teknisk og praktisk arrangementserfaring fra hundeutstilling. Søkere som har erfaring med bruk av NKKs IT-løsninger knyttet til arrangementer vil bli foretrukket. Du er ansvarsbevisst, engasjert, serviceinnstilt, har pågangsmot og stor arbeidskapasitet. Gode samarbeidsevner og evne til å takle stress er en forutsetning.
 
Du må ha førerkort for lastebil, da NKK har egen lastebil og henger med utstyr som benyttes ved arrangementene. En del reisevirksomhet i helger må påregnes.
 
NKK tilbyr et hyggelig arbeidsmiljø, gode pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale.
 
Søknad, CV, attester og vitnemål sendes marianne.njoten@nkk.no.
Søknaden merkes «Stilling Aktivitetsavdelingen»
 
Søknadsfrist: 20. juni 2018
 

Våre samarbeidspartnere: