Kontakt oss

NKK region Oslo/Akershus er frivillige som er valgt inn i styret for å  representere rase- og aktivitetsklubbene i regionen.

VI KAN IKKE SVARE PÅ HENVENDELSER FRA MEDLEMMENE ANGÅENDE MEDLEMSSKAP, PÅMELDING TIL UTSTILLING OG PRØVER, VALPER,  OPPDRETT osv

Alle slike henvendelser skjer derfor best til NKKs hovedadministrasjon, tlf 21 600 900 eller info@nkk.no.

Henvendelser i forbindelse med regionstyret og vårt arbeid kan gjøres til:

nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no

 

Funksjon Navn
Styreleder Kirsten Svendsen
Nestleder Geir Ottesen
Styremedlem Anne Ingebrigtsen
Styremedlem Dag Christer Lie
Styremedlem Mona Hansen
Styremedlem Pia Camilla Strandrud
Styremedlem Jonna Vassbotn
Varmedlem Anna Berntzen
Varamedlem Linn Gareid
   

VALGKOMITEÈ

Leder     Jon G. Olsen     (jgo@musikk.no)

 

 

Våre samarbeidspartnere: