Aktiviteter og kurs

Ta kontakt med oss dersom du eller klubben har noen innspill til aktiviteter region Oslo/Akerhus kan arrangere! 

Send en mail til nkk.oslo-akershus@klubb.nkk.no.

Våre samarbeidspartnere: